Mysterious tribe in Amazon

ป่าอเมซอนนอกจากจะเป็นพื้นที่ดงดิบที่กว้างใหญ่ ลึกลับ และมีความเป็นธรรมชาติสูงมาก จนเรียกได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญของระบบนิเวศน์โลกเลยก็ว่าได้ ภายในป่าแห่งนี้นอกจากสิงสาราสัตว์สารพัดอย่างแล้ว ยังมีชนเผ่าลึกลับอีกมากมายซ่อนตัวในป่าอเมซอนแห่งนี้ ทำไมเราถึงไม่สามารถค้นหาพวกเค้าเจอได้มาหาคำตอบกัน

ป่าอเมซอน กว้างใหญ่และอันตราย

สาเหตุแรกที่ทำให้นักค้นคว้า หรือ นักวิจัยไม่สามารถค้นหาชนเผ่าลึกลับเหล่านั้นได้ เป็นเพราะว่าพื้นที่ป่าอเมซอนกว้างใหญ่มาก ข้อมูลรายงานว่าป่าอเมซอนมีพื้นที่กว้างถึง 7 ล้านตารางกิโลเมตร ไม่เพียงแค่ความกว้างเท่านั้น ภายในป่าแห่งนี้จะมีอันตรายซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากสัตว์ป่านานาชนิดทั้งสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ ต่างทำร้ายเราถึงชีวิตได้ทั้งนั้น ด้วยอันตรายแบบนี้การเข้าไปค้นหาจึงเป็นเรื่องยากและอันตรายอย่างมาก

ความเชื่อของชนเผ่าที่เป็นอันตราย

ความเชื่อที่สองเป็นเรื่องของความเชื่อของชนเผ่าต่างที่มีแตกต่างกัน บางชนเผ่าก็จะไม่ยอมเปิดรับโลกภายนอกเลย พวกเค้ามองว่า โลกภายนอกคืออันตราย และเป็นภัยคุกคามต่อพวกเค้าเอง นั่นทำให้พวกเค้าเลือกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนภายนอก และคนภายนอกเผ่า อีกทั้งบางเผ่าอาจจะมีความเชื่ออันตราย (อย่างเผ่ากินคน) จนอาจจะเลือกทำร้ายคนที่เข้าไปใกล้ก็ได้ หรือบางคนอาจจะเลือกกบดานหรือหลบหนีไปแทน ซึ่งหากเค้าเลือกจะหลบหนีในป่าอเมซอนซึ่งเปรียบเสมือนสวนหลังบ้านของพวกเค้าเองก็หมดสิทธิ์จะตามทันได้

โคโรโบ ชนเผ่าลึกลับแห่งป่าอเมซอน

หนึ่งในชนเผ่าลึกลับที่ทางการบราซิล กำลังเข้าไปให้การช่วยเหลือมีชื่อว่าชนเผ่า โคโรโบ ชนเผ่านี้เดิมทีเป็นชนเผ่าในป่าลึกไม่ติดต่อกับโลกภายนอกเลย (พวกเค้าอยู่ทางตะวันตกของลุ่มแม่น้ำอเมซอน) แต่หลังจากการค้นพบโดยนักสำรวจชนเผ่านี้อาศัยอยู่ในป่ายังชีพแบบคนป่าด้วยการล่าสัตว์ และเก็บผลไม้ สร้างกระท่อมเป็นที่อยู่อาศัย จุดเด่นคือการทาสีแดงตามตัว สีแดงของเค้ามาจากพืชที่ชื่อว่า Bixa Orellana (แปลว่าต้นคำแสด) ปัจจุบันพวกเค้าเริ่มเปิดรับโลกภายนอกมากขึ้น แต่การปรับตัวครั้งนี้ก็ทำให้ชนเผ่าของเค้าต้องแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกไม่รับการช่วยเหลือจากการทางการบราซิล แล้วหนีเข้าไปตั้งรกรากในป่าลึกมากขึ้น อีกกลุ่มหนึ่งเลือกเปิดรับและยอมรับการช่วยเหลือบางอย่างจากบราซิล

นี่คือหนึ่งตัวอย่างของชนเผ่าลึกลับในป่าอเมซอนอันกว้างใหญ่ ซึ่งนอกจากชนเผ่าโคโรโบแล้วยังมีชนเผ่าลึกลับอีกมากรอการเข้าไปสำรวจจากโลกภายนอกให้เราได้รู้จัก