คนป่า
Barbarian

การดำรงชีวิตของ คนป่า แอมะซอน มนุษย์ผู้อาศัยในป่าดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ป่าแอมะซอนจัดว่าเป็นป่าดิบชื้นที่ใหญ่สุดในโลก ที่เหลืออยู่ตอนนี้ภายใต้ผืนป่าอันยิ่งใหญ่นั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งบรรดาสารพัดสัตว์ ต้นไม้ สิ่งมีชีวิตอีกมากมายที่เราให้เราไปค้นพบ และชนเผ่าลึกลับที่อาศัยอยู่ในป่าแอมะซอนบางเผ่าก็เปิดเผยตัวตนออกมาตามกาลเวลา แต่บางเผ่าเราก็ยังไม่เคยพบเห็น วันนี้เราขอนำเสนออีกหนึ่งเผ่าที่น่าสนใจนั่นคือเผ่ายาวาลาพิติ เผ่ายาวาลาพิติอยู่ตรงไหน ชนเผ่ายาวาลาพิติ เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในคาบสมุทรแอมะซอน ประเทศบราซิ พวกเค้าอาศัยอยู่ทางใต้ใกล้กับแม่น้ำทัวทูอารี กับ แม่น้ำคูลูนตอนนี้พวกเค้ามาตั้งรกรากอยู่ที่อุทยานแห่งชาติซินกู รัฐมาโตกรอสโซ ประเทศบราซิล ตอนนี้มีประชากรประมาณร้อยกว่าคนเท่านั้นเอง เผ่านี้ปัจจุบันได้มีการติดต่อกับคนโลกภายนอกด้วยทำให้เราสามารถเข้าไปศึกษาเรื่องราวของพวกเค้าเอามาเล่าต่อได้มากขึ้นมีเรื่องอะไรบ้าง วิธีการจับปลา...

Read More
คนป่า
amazon Forest Barbarian

ชีวิตคนป่า ชนเผ่าแอมะซอน

แอมะซอนเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่สุดในป่าดงดิบ รวมถึงเป็นบ้านบรรพบุรุษของชาวอินเดียกว่าหลายล้านคน ประกอบได้ด้วย 400 ชนเผ่าที่มีภาษาพูดและวัฒนธรรมแตกต่างกัน กลุ่มส่วนใหญ่ได้มีการติดต่อกับโลกภายนอกมากว่า 500 ปี ส่วนกลุ่มอื่นๆยังคงไม่ถูกค้นพบและไม่ยอมเผยตัวต่อสังคมมนุษย์ ชาวแอมะซอนส่วนใหญ่อาศัยตามลุ่มแม่น้ำ ประทังชีวิตด้วยการปลูกพืชผักกิน อย่างเช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด ถั่วและกล้วย นอกจากนี้ยังเป็นชาวประมงที่มีทักษะดีเลิศเมื่อดูจากเทคนิคการจับปลาด้วยสมุนไพร ซึ่งจะออกฤทธิ์ทำให้ปลาหมดสติไปชั่วคณะ ในขณะที่บางกลุ่มเน้นออกล่าสัตว์ธนู หอก...

Read More
คนป่า

ทำไมเราถึงยังไม่เคยเจอชนเผ่าลึกลับในอเมซอน

ป่าอเมซอนนอกจากจะเป็นพื้นที่ดงดิบที่กว้างใหญ่ ลึกลับ และมีความเป็นธรรมชาติสูงมาก จนเรียกได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญของระบบนิเวศน์โลกเลยก็ว่าได้ ภายในป่าแห่งนี้นอกจากสิงสาราสัตว์สารพัดอย่างแล้ว ยังมีชนเผ่าลึกลับอีกมากมายซ่อนตัวในป่าอเมซอนแห่งนี้ ทำไมเราถึงไม่สามารถค้นหาพวกเค้าเจอได้มาหาคำตอบกัน ป่าอเมซอน กว้างใหญ่และอันตราย สาเหตุแรกที่ทำให้นักค้นคว้า หรือ นักวิจัยไม่สามารถค้นหาชนเผ่าลึกลับเหล่านั้นได้ เป็นเพราะว่าพื้นที่ป่าอเมซอนกว้างใหญ่มาก ข้อมูลรายงานว่าป่าอเมซอนมีพื้นที่กว้างถึง 7 ล้านตารางกิโลเมตร ไม่เพียงแค่ความกว้างเท่านั้น ภายในป่าแห่งนี้จะมีอันตรายซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากสัตว์ป่านานาชนิดทั้งสัตว์เล็ก...

Read More